Ścieżka promocji SDK

Ścieżka promocji w SDK:
1. Karty imprezy składamy do 15. dnia miesiąca – przykładowo: karty na kwiecień należy składać do 15. lutego!