Złóż kartę

Karta Imprezy
Wszelkie informacje zawarte w kartach zostaną wykorzystane do promocji i organizacji wydarzenia. Karty wypełnione błędnie nie zostaną przyjęte przez system.
Dane osoby organizującej wydarzenie
Proszę podać adres mailowy do koordynatora wydarzenia.
Proszę podać tytuł wydarzenia
Proszę wpisać godzinę, o której wydarzenie się rozpocznie
Proszę podać termin, od którego dostępne będą wejściówki/bilety/zaproszenia.
Wybierz nazwę sali w której odbywać się będzie wydarzenie lub podaj nazwę miejsca poza siedzibą SDK
Czy jest konieczność zorganizowania próby przed wydarzeniem?
Proszę podać szacowany koszt zorganizowania wydarzenia

Informacje dla działu PR

Prosimy o podanie oczekiwanych ilości nakładów materiałów promocyjnych oraz ich formatu. Np. ulotki - 1000szt - A5
 
 Wybierz plik
Jeżeli posiadają Państwo materiały promocyjne bądź referencyjne bardzo prosimy o dołączenie ich
 
 Wybierz plik
Jeżeli posiadają Państwo materiały promocyjne bądź referencyjne bardzo prosimy o dołączenie ich

Informacje dla Techniki sceny

 
 Wgraj
Jeżeli posiadają Państwo rider techniczny, bardzo prosimy o przesłanie go

Informacje dla obsługi

Proszę wymienić niezbędne wyposażenie. Np. 2 stoły + 10 krzeseł

Dodatkowe informacje

Proszę podać wszelkie dodatkowe informacje, które wg Państwa są istotne, a nie zostały uwzględnione w w/w Karcie
Proszę zaznaczyć po przeczytaniu Klauzuli.
Can't read the above security code? Refresh
Proszę przepisać znaki z obrazka
 
Powered by ARForms   ()