Złóż kartę

Karta Imprezy
Wszelkie informacje zawarte w kartach zostaną wykorzystane do promocji i organizacji wydarzenia. Karty wypełnione błędnie nie zostaną przyjęte przez system.
Dane osoby organizującej wydarzenie
Proszę podać adres mailowy do koordynatora wydarzenia.
Proszę podać tytuł wydarzenia
Proszę wpisać godzinę, o której wydarzenie się rozpocznie
Proszę podać termin, od którego dostępne będą wejściówki/bilety/zaproszenia.
Wybierz nazwę sali w której odbywać się będzie wydarzenie lub podaj nazwę miejsca poza siedzibą SDK
Czy jest konieczność zorganizowania próby przed wydarzeniem?
Proszę podać szacowany koszt zorganizowania wydarzenia

Informacje dla działu PR

Proszę wybrać kto stworzy wydarzenie na portalu Facebook.com
Prosimy o podanie oczekiwanych ilości nakładów materiałów promocyjnych oraz ich formatu. Np. ulotki - 1000szt - A5
 
 Wybierz plik
Jeżeli posiadają Państwo materiały promocyjne bądź referencyjne bardzo prosimy o dołączenie ich
 
 Wybierz plik
Jeżeli posiadają Państwo materiały promocyjne bądź referencyjne bardzo prosimy o dołączenie ich

Informacje dla Techniki sceny

 
 Wgraj
Jeżeli posiadają Państwo rider techniczny, bardzo prosimy o przesłanie go

Informacje dla obsługi

Proszę wymienić niezbędne wyposażenie. Np. 2 stoły + 10 krzeseł

Dodatkowe informacje

Proszę podać wszelkie dodatkowe informacje, które wg Państwa są istotne, a nie zostały uwzględnione w w/w Karcie
Proszę zaznaczyć po przeczytaniu Klauzuli.
Can't read the above security code? Refresh
Proszę przepisać znaki z obrazka
 
Powered by ARForms   ()